Általános felhasználási feltételek


Felhasználási feltételek

Ezen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ‘FF’) meghatározzák a „Szolgáltató” (alább meghatározva) és a Weboldalt (alább meghatározva), illetve annak bármely funkcióját bármilyen módon igénybe vevő fél (a továbbiakban: ‘Látogató’) között létrejövő kapcsolat jellegét.

A Szolgáltató és a Látogató a továbbiakban együtt: ‘Felek’.

Általános

A Szolgáltató által működtetett Focizom.hu Weboldal, valamint az ahhoz kapcsolódó mobil alkalmazások, illetve ezek bármely funkciójának (a továbbiakban: "Weboldal"), valamint az azon található információk, anyagok, a rajta található linkek használatának szabályait az FF határozza meg. Amennyiben ennek ellenkezője a Szolgáltató által írásban nem kerül rögzítésre, a Weboldal és annak bármely funkcióinak használatával kapcsolatban a Szolgáltató és a Látogató között létrejövő kapcsolat jellegét az FF határozza meg.

A Weboldal használatának megkezdése előtt a Látogató köteles figyelmesen elolvasni és tudomásul venni az FF-ben foglaltakat. A Weboldal megnyitásával a Látogató elismeri, hogy elolvasta, megértette, tudomásul vette és elfogadta az FF által lefektetett irányelveket.


A Szolgáltató fenntartja a jogot az FF felfüggesztésére, kiegészítésére, törlésére, módosítására minden olyan esetben, amikor azt szükségesnek véli.

A Szolgáltató javasolja a Látogatók számára ezen oldal tartalmának rendszeresen történő áttekintését. A Weboldal használatával a Látogató elfogadja az FF-ben foglaltakat, illetve annak bárminemű megváltoztatását függetlenül attól a ténytől, hogy észlelte-e a legutóbbi látogatása óta történt változásokat.


A Szolgáltató nem köteles annak ellenőrzésére, hogy minden Látogató az aktuális FF-ben foglaltak szerint használja-e a Weboldalt. Az FF mindenkor érvényes változata minden esetben az, amely a Weboldalon aktuálisan elérhető.


A Weboldal csak törvényes célokra használható fel. A Weboldal tartalmának, illetve bármely részének továbbítása, tartalmának másolása, másodlagos publikálása vagy tárolása szintén a Weboldal szabályzatába ütközik, így ezen tevékenységek bármelyike a vonatkozó törvények értelmében harmadik fél számára szigorúan tilos. Beletartozik ebbe (korlátozás nélkül) a Weboldal tartalmának, illetve bármely részének továbbítása, tartalmának másolása, másodlagos publikálása vagy tárolása, illetve az olyan, a Weboldalon található bármely olyan jellegű információ további felhasználása, amely sérti a Szolgáltató szerzői jogait vagy a márkanevet, amely üzleti titkot, vagy szellemi tulajdonjogot sért, a Weboldal használata során tiltott az obszcén nyelvezet használata, a fiatalkorúak személyiségfejlődésére károsnak tekinthető tevékenységek, illetve azon tevékenységek, amelyek kimerítik a bűncselekmény, illetve a zaklatás fogalmát, rágalmazó vagy becsületsértő, adatvédelmi elvekkel ellenkező, a magánszférát sértő, félrevezető, megtévesztő, vagy ellentétes a szerencsejáték-törvénnyel.

A Weboldal nem megfelelő használata, annak szabályzatába ütköző felhasználói magatartás, illetve bármilyen egyéb visszaélés esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy blokkolja, illetve törölje a Látogató fiókját és bármely olyan felhasználói fiókot, amelyet a szabályt megszegő Látogató hozott létre. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot be nem tartó Látogató ellen saját belátása szerint polgári pert indítson.

Szolgáltatások

A Weboldal olyan interaktív webes szolgáltatást, illetve mobil alkalmazást/funkciókat biztosít, amely élő eredményeket, sporttal, sporteseményekkel kapcsolatos információkat, sporteredményeket, végeredményeket, mérkőzésekkel, összeállításokkal kapcsolatos információkat, illetve sportstatisztikákat biztosít a Látogató számára. Az eredmények, valamint a Weboldalon található további statisztikai információk részben egyéb, független forrásból (harmadik felektől) jutnak el a Weboldalhoz, részben pedig az adatszolgáltatásért felelős szekció illetve egyes versenysorozatok esetében az adott versenysorozat hivatalos szervezőjének weboldalán található információk szolgálnak a megjelenített eredmények, illetve egyéb statisztikai adatok forrásaként. Bár a Weboldal mindent megtesz azért, hogy az oldalon található tartalom, az eredmények és az egyéb statisztikai adatok folyamatosan és a kellő pontossággal frissüljenek a Weboldalon, javasoljuk, hogy az azon talált információkat Látogatóink további forrás(ok)ból is szíveskedjenek ellenőrizni. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Látogató semmilyen, a Weboldalon lefolytatott tevékenységével kapcsolatban.

Harmadik Fél Weboldalak

A Látogató elismeri, hogy a Weboldal megtekintését követően meglátogatott harmadik fél weboldalak akár szándékos, akár véletlenül történő meglátogatása a Szolgáltatótól teljesen függetlenül történik, ezért a Szolgáltató semmilyen tekintetben nem tartozik felelősséggel a további weboldalak szándékos vagy véletlenül történő meglátogatásának bárminemű következményével.


Amennyiben a Látogató és a fent leírt módon általa meglátogatott weboldalak között bármilyen jellegű vita merülne fel, abba a Szolgáltató semmilyen módon nem vonható be.

Harmadik felek, beleértve a Weboldalon hirdető harmadik feleket is, nem rendelkeznek hozzáféréssel a Látogatók Személyes Adataihoz, illetve semmilyen olyan jellegű adathoz, amelyet a Látogató hozott a Szolgáltató tudomására.

Audio/video tartalom

A Szolgáltatót a Weboldalról elérhető harmadik fél weboldalak tartalmáért semmilyen nemű felelősség nem terheli. A Weboldalon elérhető audiovizuális tartalom nem a Szolgáltató szerverén található meg, azt nem a Szolgáltató hozta létre, illetve töltötte fel.

Inaktív felhasználói fiókok

Amennyiben a Látogató a Weboldalra regisztrál, de 60 napon belül nem lép be felhasználói fiókjába, úgy a Weboldal fenntartja a jogot a felhasználói fiók azonnali és előzetes értesítés nélküli törlésére.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában a Látogató nem jogosult a Weboldal bármely részének vagy egészének másolására, módosítására, hamisítására, terjesztésére, továbbítására, megjelenítésére, reprodukálására, átirányítására, feltöltésére, letöltésére vagy a Weboldal tartalmának bármilyen egyéb módon történő felhasználására.

Abban az esetben, amennyiben a fentebb említett kikötések bármelyike megszegésre kerül a Látogató által, úgy a szellemi jogok megsértése miatt indított eljárás a Európai Uniós, illetve egyéb, vonatkozó jogszabályok alapján történik. A Szolgáltató, illetve a vele kapcsolatban álló, illetve őt képviselő bármely fél fenntartja a jogot, hogy az esetlegesen, szándékosan, illetve véletlenül okozott károkat a törvény által nyújtott kereteken belül megtéríttesse.

A kapcsolat jellege

Ezen FF elfogadása által semmilyen partneri, illetve üzleti kapcsolat nem jön létre a Weboldal és a Látogató között.

A szerződés felbontása

Amennyiben a Látogató az FF bármely részét, annak bármely záradékát figyelmen kívül hagyja, illetve a Szolgáltató gyanúja szerint a Látogató szándékosan vagy véletlenül az FF-ben tiltott bármely tevékenységet folytatja, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy blokkolja, illetve törölje a Látogató fiókját és bármely olyan felhasználói fiókot, amelyet a szabályt megszegő Látogató hozott létre. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot be nem tartó Látogató ellen saját belátása szerint polgári pert indítson.

Jogi megfelelőség

A Látogatónak kötelessége megfelelnie a lakóhelye, illetőleg a tartózkodási helye szerint illetékes joghatóság jogszabályainak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Látogató Weboldallal kapcsolatos semmilyen tevékenységével kapcsolatban sem.

Törvény & Fórum és/vagy közösség

Ezen megállapodás teljes egészében a magyar jogszabályok/törvények/ szabályozása alapján jött létre. A Felek között a megállapodással kapcsolatban fennálló esetleges jogviták esetében kizárólag a magyar joghatóság jogosult dönteni. Ezen Megállapodás nem esik az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi Adásvételi Szerződésekről szóló törvényének hatálya alá, ennek alkalmazása ezen Megállapodás esetén kizárt.

Fejezetek

Ezen FF a könnyebb átláthatóság és értelmezhetőség érdekében lett bekezdésekre tagolva, a fejezetekre tagolás nem befolyásolja a tartalom mondanivalóját. A fejezetekre történő felosztás semmire nem kötelezi a Szolgáltatót.

Jogfeladás

Bármely Látogató bármilyen jellegű, az FF bármely részével ellentétes cselekménye, vagy ezen FF bármely rendelkezésének megsértése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a Látogatóval szemben történő intézkedésre.

Jogi nyilatkozat

Garanciák és reprezentációk

Ezúton kijelentjük, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve garanciát (explicit vagy implicit) arra, hogy a Weboldal tartalma pontos és/vagy alkalmas egyéb, bármilyen más, nem ezen FF hatálya alá eső szabályozás elrendelésére.

A Weboldal használata teljes egészében a Látogató kockázata. A Weboldalon semminemű szerencsejáték, illetve egyéb játék nem érhető el. A Weboldal Szolgáltatója a Látogatók számára nem biztosítja sem sportfogadási, sem egyéb szerencsejáték lehetőségét, illetve nem érdekelt ezen tevékenységekkel kapcsolatos tranzakciókban, így semminemű felelősség nem terheli a Látogató ilyen jellegű oldalakon folytatott esetleges tevékenységeiért. A Weboldalon megjelenített nyereményszorzók kizárólag információs jellegűek, a Weboldal részét képezik.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalon található információk hitelesek, nem garantálja továbbá azt sem, hogy a Weboldal működése teljes mértékben kielégíti a Látogató igényeit, valamint nem garantálható az oldalhoz való hozzáférés folyamatossága, a Weboldal hibamentessége, a frissítések folyamatossága, a Weboldal működéséhez használt szoftverek tökéletes működése, a Weboldal vírus-, illetve bugmentessége, a Weboldalon található adatok illetve bármely funkció vagy bármilyen, a Weboldalon megtalálható egyéb információ pontossága, illetve megbízhatósága. Mindazok, akik úgy döntenek, hogy megnyitják a Weboldalt, mindezt saját kezdeményezésükre és felelősségükre teszik a helyi jogszabályok felelős betartása mellett, amennyiben a helyi törvények azt lehetővé teszik.

A Weboldalon előfordulhatnak linkek, illetve hivatkozások harmadik fél weboldalakra/hirdetésekre/tartalmakra. Ezek a Látogató kényelmét, illetve tájékoztatását szolgálják, de az ezen harmadik fél weboldalak/hirdetések/tartalmak által szerzett információk bármilyen jellegű felhasználása a Látogató saját szabad akaratából történik, a Szolgáltatót ezekkel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett információkkal, azok pontosságával, hozzáférhetőségével, a más domaineken elhelyezett szöveges vagy grafikai tartalmakért semmilyen jellegű garanciát nem vállal, implicit vagy explicit. A Szolgáltató nem tesztelte a más weboldalak által használt szoftvereket, így nem garantálja azok minőségét, biztonsági fokát, megbízhatóságát vagy megfelelőségét.

Veszteség vagy kár

A Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan jellegű kárért, illetve veszteségért, direkt vagy indirekt módon, amelyet a Látogató a Weboldal használata során, annak következtében szenved el, beleértve, de nem kizárólag az anyagi veszteségekre, haszonvesztésre, várható jövedelemkiesésre, nyereségre vagy bármilyen egyéb haszonra, üzleti veszteségre, üzleti információk elvesztésére vagy bármely egyéb vagyoni, illetőleg járulékos veszteségekre vonatkozólag.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, a Látogatónak a Weboldal használata során beszerzett információk alapján történő veszteségével, illetve nyereségével kapcsolatban.

Az előző két fejezetre vonatkozólag nem vállalunk semmilyen nemű felelősséget többek között a következő esetekben:

 1. hiba/hibák, elgépelés(ek), félreértelmezés(ek), félrehallás(ok), félreolvasás(ok), félrefordítás(ok), elírás(ok), félreolvasás(ok), tranzakciós hiba/hibák, technikai meghibásodás(ok), regisztrációs hiba/hibák, megjelenési hiba/hibák, vis maior és/vagy bármilyen egyéb, hasonló jellegű hiba/hibák;
 2. a Szolgáltató által felállított szabályok megsértése;
 3. büntetőjogi intézkedések;
 4. bármely formában a Szolgáltatótól kapott tanács;
 5. jogi lépések és/vagy egyéb jogorvoslat;
 6. bármilyen olyan jellegű veszteség, illetve kár, amelyet a Látogató vagy egy harmadik fél a Weboldal használatának során, vagy bármely, a Weboldalon található linkre történő kattintásának eredményeként szenvedett;
 7. olyan kár, illetve veszteség, amelyet a Látogató, vagy egy harmadik fél szenved el a Weboldal változtatásának, megszűnésének, működésének felfüggesztése következtében;
 8. a Weboldal bármely személy által történő, bűncselekményhez, illetve szabálysértéshez történő felhasználása bármilyen hiba, mulasztás, illetve bármely egyéb, rajtunk kívülálló tényező(k) esetén;
 9. bármilyen, a Weboldalhoz harmadik fél által történő hozzáférés felhasználónév, illetve jelszó megadásával, bejelentkezéshez kötött funkció használata a Látogató Felhasználónevével, illetve Jelszavával;
 10. a Szolgáltatásban felmerülő bármilyen rendellenesség esetén, a Weboldal vagy annak bármely funkciójának vírusossága, illetve egyéb meghibásodása esetén, bármilyen, ezek által okozott kár, költség, kiadás, illetve bármilyen egyéb rendellenesség esetén;
 11. a Látogató által a Weboldal meglátogatására használt internet-szolgáltatónál, illetve harmadik félnél fellépő minden olyan körülmény esetén, amely megakadályozza a Látogatót a Weboldalhoz történő hozzáférésben. A Látogató és az internetszolgáltatója közötti bármilyen peres eljárás esetén a Szolgáltató semmilyen módon nem vesz részt az eljárás lefolytatásában és a szóban forgó peres eljárás nem befolyásolhatja ezen FF tartalmát;
  valamint
 12. bármilyen olyan kárigény, amely a Látogató részéről egy másik Látogató által az oldalra a Szolgáltató engedélye nélkül kihelyezett bármilyen anyagának felhasználásának következményeként merül fel.

Adatvédelmi elvek

Az Focizom.hu Weboldal és annak minden egyes mobil alkalmazása (a továbbiakban ‘Weboldal’) tiszteletben tartja és elkötelezetten védi a Weboldalt bármilyen módon felhasználó személyek, a továbbiakban „Látogatók” Személyes adatait. A Weboldal időről időre, a Látogató által az FF elfogadását követően, így a Látogató előzetes hozzájárulásával gyűjti és felhasználja a „Személyes Adatokat” (alább meghatározva), amelyek a Látogatóhoz kapcsolhatóan, de csak és kizárólag a lentebb pontosan meghatározott célokra kerülnek felhasználásra.

Ezen Adatvédelmi elvek megegyeznek a nemzetközi Alapelvekkel, valamint az EU irányelveivel és az azokat alkalmazó magyar jogszabályokkal, különösen az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel, a Személyes Adatok Felhasználásának (Elektronikus Hírközlési Ágazat) Szabályozásával (2003. évi 16. sz. Jogi Közlemény, illetve annak későbbi kiegészítéseivel illetve módosításaival), az Adatvédelmi Munkacsoport 2001/2-e, 29. számú rendeletével, a 2001. május 17.-én elfogadott, a Személyes Adatok online gyűjtésének minimális követelményeiről szóló szabályozással és annak minden kiegészítésével és minden egyéb vonatkozó jogszabállyal, illetve törvénnyel.- (ezt nem ismerem, de ha benne marad nincs probléma.)

Személyes adatok gyűjtése

Nem gyűjtünk személyes információkat abban az esetben, amikor Ön oldalainkat egyszerűen csak böngészi. Ellenben szükséges lehet a Látogató által a Személyes Adatok megadása, amennyiben a Látogató a Weboldal által nyújtott egyéb, regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat szeretne igénybe venni. Azonban, a Weboldal bizonyos funkcióinak esetében szükség lehet rá, hogy a Látogató megadjon bizonyos Személyes Adatokat, amikor a Weboldal által nyújtott egyéb, regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat szeretne igénybe venni. Ezen esetben a Weboldal először is a Látogató előzetes hozzájárulását kéri a Látogató Személyes Adatainak begyűjtéséhez. A regisztráció alkalmával, illetve egyéb alkalmakkor a Weboldal kérheti a bejelentkező email-címet, illetve a jelszót. A Látogató nem köteles Személyes Adatait a Weboldal számára megadni, illetve nem köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a Személyes Adatokat a Weboldal rögzítse. Azonban, ebben az esetben megtörténhet, hogy a Felhasználónak nem lesz lehetősége a Személyes Adatok megadása nélkül a Weboldal bizonyos szolgáltatásainak használatára. A Látogatónak jogában áll, hogy a későbbiekben visszavonja a Személyes Adatok használatára vonatkozó engedélyét.

A hozzáférés joga

A Látogató jogosult kérvényezni, hogy számára a Felügyelő (alább meghatározva) írásban a rendelkezésére bocsássa a róla begyűjtött/felhasznált Személyes Adatokat. Ezen irányú kérést a Látogató a Felügyelőtől (alább meghatározva) írásban kérvényezheti.

A Weboldal vállalja, hogy minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Személyes Adatok védelme érdekében. A Szolgáltató kéri a Látogatót, hogy amennyiben Személyes Adataiban változás történik, abban az esetben a Látogató tájékoztassa a Szolgáltatót a tárolt adatok megváltozásáról.

lehetősége van felvenni a kapcsolatot a Felügyelővel az adatok korrigálásának érdekében. A Látogatónak jogában áll megkérni a Felügyelőt felhasználói fiókjának felfüggesztésére, vagy törlésére.

Személyes adatok gyűjtésének célja és azok felhasználása

A Weboldal által gyűjtött adatok az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és a másodlagos jogszabályok rendelkezései alapján csak és kizárólag a következő célokra kerülnek felhasználásra:

 1. A Látogatóval történő kommunikáció;
 2. Elfelejtett jelszó esetén új jelszó küldése a Látogató részére annak személyes, regisztrációkor használt email-címére;
 3. A Szolgáltató által bizonyos, a Látogató számára hasznosnak vélt termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, hirdetések küldése, illetve bármilyen más, a Weboldallal együttműködő harmadik fél által kínált termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos információ küldése a Látogató részére;
 4. Továbbfejlesztett szolgáltatások biztosítása, amelyek által a Weboldal szélesebb körű használatára nyílik lehetőség;
 5. A Weboldal szolgáltatásainak fejlesztése;
 6. A Látogatók számára történő testreszabott tartalom és/vagy felület biztosítása.

Személyes adatok elérhetővé tétele harmadik fél részére

A Látogató előzetes engedélye nélkül a Szolgáltató nem értékesít, nem kölcsönöz és harmadik fél részére nem tesz elérhetővé semmilyen jellegű Személyes Adatot. A Weboldal értékesítése esetén azonban előfordulhat, hogy a Személyes Adatokat a Szolgáltató harmadik fél felé továbbítja. A fentiek nem vonatkoznak arra az esetre, ha a Látogató Személyes Adatainak harmadik félhez történő továbbítására jogi okokból van szükség. A fentiek nem vonatkoznak arra az esetre sem, ha a Látogató Személyes Adatainak továbbítása egy vagy több okból feltétlenül szükséges. Ebben az esetben a Weboldal törekedni fog arra, hogy ehhez a Látogató előzetes beleegyezését kérje. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy statisztikai adatokat továbbítson harmadik fél részére a Látogatókról, a Weboldal használata során meglátogatott oldalakról, a Látogatók számáról, illetve további, a Weboldal használatával kapcsolatos statisztikákról, azonban ezen adatok úgy kerülnek továbbításra, hogy az egyes Látogatók ez alapján nem lesznek beazonosíthatóak.

Log fájlok

A Weboldal minél jobb szerkeszthetősége érdekében, illetve átfogó demográfiai adatok gyűjtésének céljából a Weboldal automatikusan rögzíti a Látogatók által a Weboldal meglátogatására használt minden egyes eszköz IP-címét.

Cookie-k engedélyezése

A "cookie" egy olyan információ, amit a szerver tárol az Ön számítógépén, elősegítendő bizonyos webes szolgáltatások használatát. A Weboldal cookie-kat használ abból a célból, hogy információkat tároljon az Ön tevékenységeiről, amelyek szükségesek lehetnek később bizonyos funkciók igénybevételéhez. A Látogatónak lehetősége van a cookie-k fogadásának letiltására és ilyen módon használni szolgáltatásainkat. Azonban előfordulhat, hogy a cookie-k letiltását követően a Weboldal egyes funkciói egyáltalán nem, vagy nem megfelelően működnek. A cookie-k letiltásának módjáról a Látogató saját böngészőjében tájékozódhat.

Biztonság

A Látogató és a Felügyelő különböző óvintézkedéseket foganatosított mind technikai, mind szervezeti szempontból a gyűjtött és felhasznált Személyes Adatok megsemmisülésének, törlésének, használhatatlanná válásának, vagy bármilyen egyéb, ezekkel kapcsolatos problémáknak az elhárítására. Mindezen erőfeszítések ellenére a Szolgáltató nem garantálja, hogy ezen események bármelyike nem fog bekövetkezni.

Személyes Adatok megőrzésének időtartama

A Személyes Adatok csak és kizárólag addig kerülnek megőrzésre, amíg azokat a Weboldal céljainak megfelelően feldolgozza. Amennyiben a Látogató 3 évnél tovább inaktív marad, személyes adatai törlésre kerülnek.

Harmadik Fél Weboldalak

Az ezen FF-ben leírt szabályok nem vonatkoznak harmadik felekre. A Weboldalon elhelyezett linkek a Látogató kényelmét hivatottak szolgálni. A Weboldal nem felelős a harmadik fél weboldalakon elhelyezett tartalmakért és nem garantálja azon oldalak meglátogatásakor a Látogató adatainak védelmét. Nem garantálható, hogy a Weboldal által hivatkozott harmadik fél weboldalak rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal.

Az Adatvédelmi elvek elfogadása

A Látogató által a Szolgáltató, illetve az Felügyelő részére megadott Személyes Adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos minden tudnivaló fentebb, az Általános felhasználási feltételekben található meg. A Látogatók számára javasoljuk, hogy ezen Felhasználási Feltételeket időről időre ellenőrizzék, hogy az aktuális változásokkal, az esetlegesen újonnan hozzáadott szabálypontokkal, további kiegészítésekkel, így a Weboldal használatával kapcsolatban szükséges információkkal egyaránt rendelkezzenek.

Szolgáltató

Az FPM 24/7 Ltd (székhely: 1076 Budapest, Szinva utca 6. I/8.) a magyar jogszabályoknak megfelelően 2015. április 15. napján került a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, 01-09-205132 számon bejegyzésre.

A Látogatókról gyűjtött és felhasznált adatok Felügyelője a FPM 24/7 Ltd, Szinva u. 6. 1076 Budapest, Magyarország (Cg.: 01-09-205132)


Ezen Szabályzat a Felhasználási Feltételek angol nyelvű változatának fordítása. A Felhasználási Feltételek angol nyelvű, illetve a magyar nyelvű változatai közötti bármilyen ellentmondás vagy eltérés esetén az angol nyelvű változatban foglaltak tekintendőek mérvadónak.